Domeniu de practica

 • Avocat Medias

Domeniu de practica

Aşa cum am arătat deja, ne-am specializat, nu individual, doar în ideea de a acoperi împreună o sferă cât mai largă a vieţii juridice, ci ne-am specializat împreună pe câteva segmente, pentru a asigura o eficienţă profesională maximă.

Oferim servicii de cea mai înaltă calitate persoanelor fizice şi juridice în materie de consultanţă, consiliere, asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată sau în faţa oricăror autorităţi, unul dintre avantajele noastre fiind şi mobilitatea, respectiv posibilitatea deplasării oriunde în ţară sau peste hotare.

Drept civil, include şi dreptul familiei:

drept-civil-familie

 

  • redactare şi susţinere acţiuni în justiţie ( revendicare mobiliară şi imobiliară, evacuare, posesorii, grăniţuire, servitute, partaj, nulitate/anulare acte, reziliere sau rezoluţiune contracte, prestaţie tabulară, uzucapiune, în constatare, exproprieri, somaţii de plată, ordonanţe preşedinţiale, obţinere ordin de protecţie în caz de violenţă domestică, divorţ, stabilire domiciliu minor, contribuţie întreţinere, program vizitare minor, punere sub interdicţie, stabilirea filiaţiei, tăgada paternităţii etc.);
  • acţiuni CEDO;
  • excepţii de neconstituţionalitate;
  • redactare acte, contracte de orice natură, notificări, tranzacţii, etc.
  • succesiuni legale şi testamentare (moşteniri);
  • răspunderea delictuală şi contractuală;
  • obţinere despăgubiri (materiale şi morale) în materie de asigurare (de răspundere civilă, de bunuri, de persoane etc.) rezultate din accidente de orice natură;
  • executări silite, recuperare creanţe, contestaţii la executare, măsuri asigurătorii;
  • adopţii;
  • recunoaşterea hotărârilor străine;
  • achiziţii imobiliare;

Drept comercial şi societar:

drept-comercial-societar

 • consultanţă juridică;
 • redactare şi susţinere acţiuni în justiţie;
 • redactare acte, contracte de orice natură, notificări, tranzacţii etc.
 • achiziţii publice;
 • achiziţii imobiliare;
 • executări silite şi recuperări creanţe;
 • insolvenţă;

 Drept penal:

drept-penal

 • asistare şi reprezentare învinuit/inculpat în toate fazele procesului penal (urmărire penală şi faza propriu-zisă a judecăţii, cu toate căile de atac) în cazul acuzării de săvârşirea unei infracţiuni;
 • redactare plângeri penale;
 • constituiri de parte civilă pentru daune materiale şi morale rezultate din infracţiuni;

 Drept de proprietate intelectuală, drepturi de autor şi drepturi conexe.

drept-proprietate-intelectuala

 Drept contravenţional:

drept-contravetional

 • redactare şi susţinere plângeri contravenţionale (pentru numărul mare de contravenţii legiferate de legiuitorul român şi constatate, din păcate, de un număr aproape egal cu numărul contravenţiilor de organe de control).

Cereți o consultație gratuită

Nume *

Email *

Subiect

Mesaj

sau Sunați-ne: