Executare silita. Intabulare imobil fara plata impozitului

Hotararile Judecatoresti

Prin plangerea de Carte Funciara inregistrata la Judecatoria Medias la data de 27 mai 2014 petenta C.I.R a solicitat in contradictoriu cu intimata M.C. anularea incheierii de CF nr. 8365 din data de 9 aprilie 2014 si anularea incheierii de CF nr. 4325 din data de 21 februarie 2014, ambele emise de OCPI-BCPI Medias si pe cale de consecinta admiterea cererii de intabulare formulata.

In motivarea plangerii petenta a aratat ca in urma unui proces avand ca obiect prestatie tabulara purtat in contradictoriu cu intimata aceasta din urma a fost obligata sa perfecteze antecontractul autentic de vanzare-cumparare incheiat intre parti in sensul sa-si intabuleze dreptul de proprietate asupra imobilului ce a facut obiectul promisiunii pe numele ei corelativ cu plata diferentei de pret in suma de 17.000 euro catre petenta.

Intimata nu si-a indeplinit benevol aceaste obligatii, ramanand in pasivitate, astfel ca petenta a fost nevoita sa se adreseze unui executor judecatoresc pentru recuperarea diferentei de pret de 17.000 euro si a cheltuielilor de judecata.

Dupa organizarea mai multor licitatii publice, intrucat nu s-a gasit niciun cumparator interesat, petenta a hotarat sa adjudece imobilul in contul creantei sale, astfel ca executorul judecatoresc a intocmit formalitatile necesare si a emis actul de adjudecare pe numele petentei atestandu-i dreptul de proprietate astfel dobandit.

Petenta, asa cum prevede art 77 indice 1 din Codul de procedura fiscala, intrucat intimata a ramas in continuare in pasivitate, a remis actele intocmite de executorul judecatoresc si certificatul de atestare fiscala al imobilului Serviciului Fiscal Municipal Medias in vederea calcularii impozitului pe transferul de proprietate datorat de intimata M.C. Sectia financiara a emis decizia de impunere din data de 06.02.2014 pe numele intimatei pentru suma de 1.747 lei.

Intimata nu a achitat aceasta suma cu titlu de impozit privind transferul dreptului de proprietate.

Petenta s-a adresat cu cerere de intabulare a actului de adjudecare la BCPI Medias, iar in sprijinul cererii sale a anexat si decizia de impunere privind stabilirea impozitului pe transfer de proprietate pe numele intimatei, dovedind astfel ca si-a indeplinit obligatiile stabilite de art. 77 indice 1 Cod procedura fiscala.

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Medias a respins cererea de intabulare a petentei cu singura motivare ca nu a fost achitat impozitul pe transfer de proprietate asa cum prevad normele fiscale.

Petenta in termenul legal a atacat cu cerere de reexaminare incheierea de respingere la institutia emitenta, dar evident cererea a fost respinsa.

Petenta a formulat plangerea de Carte Funciara ce a format obiectul dosarului sus-indicat, plangere ce a fost admisa de instanta de judecata cu consecinta anularii celor doua incheieri de CF si admiterea cererii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului pe numele ei fara plata impozitului pe transfer de proprietate.

Solutia instantei este intemeiata si legala raportat la urmatoarele aspecte: nu petenta datoreaza acest impozit, ci intimata M.C., decizia fiind emisă pe numele acesteia şi ca atare nu există niciun raport juridic obligational intre ANAF si petenta si nu exista niciun motiv pentru care petenta să nu-si poata exercita dreptul de proprietate asupra imobilului legal adjudecat şi dobandit. Cât timp s-a facut dovada că nu petenta datoreaza vreo suma de bani organelor fiscale ale statului roman, nu-i poate fi îngrădit legal dreptul de proprietate. Organele fiscale romane care au emis decizia de impunere în sumă de 1747 lei şi care constituie titlu de creanţă au obligaţia să procedeze, în măsura în care doresc, la recuperarea pe cale silită a acestei sume de la persoana care o datoreaza. Petenta si-a achitat toate impozitele şi toate taxele aferente procedurii de executare silită şi ca atare este nelegal a i se respinge cererea de întabulare pe motiv că intimata M.C. nu-şi achită propriile obligaţii fiscale. Normele metodologice la art. 77 indice 1 din Codul fiscal arată clar că dacă contribuabilul, în speţă intimata M.C., nu-şi îndeplineşte obligaţiile de declarare a veniturilor, executorul judecătoresc sau dobânditorul au obligaţia de a depune documentaţia pentru ca organul fiscal să emită decizia de impunere. Petenta si-a îndeplinit obligaţia stabilită. Intrucât petenta C.I.R. este titulara dreptului de proprietate, indiferent dacă impozitul privind transferul de proprietate este achitat sau nu, organele fiscale având obligaţia recuperării impozitului cuvenit de la cel care-l datorează, iar în speţă nu de la petenta, cererea de întabulare trebuia admisă şi nu respinsă. Procedura vanzarii bunurilor prin executare silita este o procedura speciala in raport cu celelalte acte de instrinare a bunurilor imobile si potrivit art. 856 Cod procedura civila privind procedura adjudecarii, adjudecatarul devine proprietar si de la aceasta data are dreptul de a dispune de bunul cumparat potrivit regulilor de carte funciara. De la data intabularii imobilul ramane liber de orice sarcini, eventualii creditori putandu-si realiza creantele numai din pretul obtinut.

In considerarea celor de mai sus, Judecatoria Medias a pronuntat o sentinta legala si intemeiata.

avocat Suciu Ioan Cristian avocat Suciu Cosmin Ovidiu

Baroul Sibiu

Treceți printr-un caz similar?

Sunați-ne: