Onorarii

Onorarii

Onorarii si preturi avocati
Pentru serviciile noastre percem următoarele tipuri de onorarii:

  • fixe (stabilite pe fiecare fază procesuală şi instanţă de judecată, respectiv instanţă de fond, apel sau recurs);
  • globale (stabilite pentru întregul proces, inclusiv pentru căile de atac);
  • de succes (se achită la sfârşitul procesului, în funcţie de rezultatul stabilit şi obţinut);
  • mixte, respectiv prin îmbinarea celor de mai sus, evident în funcţie de posibilităţile financiare ale clientului;

 Onorariile sunt negociabile şi se stabiliesc în funcţie de următoarele criterii:

  • dificultatea, amploarea şi durata cazului;
  • timpul şi volumul de muncă necesare pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;
  • situaţia financiară a clientului;
  • natura, noutatea şi dificultatea cazului;
  • experienţa profesională a subsemnaţilor;
  • constrîngerile de timp în care subsemnaţii suntem obligaţi, în funcţie de împrejurările cauzei, să acţionăm pentru a satisface cerinţele clientului;