Home

  • Avocat Medias

IMPORTANT

      Având în vedere situația mondială și națională provocată de răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri și a eventualelor probleme juridice ce apar și pentru protejarea sănătății persoanelor în această perioadă de timp, mijloacele de comunicare la distanță sunt și rămân o soluție viabilă.

     Subsemnații avocați putem asigura consultații juridice online, acestea rămân în continuare gratuite, iar documentele de care avem nevoie pentru un răspuns corect și util pot fi scanate și trimise prin email, iar răspunsul nostru va fi comunicat telefonic sau prin email.

     Demararea oricăror acțiuni judiciare sau asigurarea dreptului la apărare în sfera penală, activități pentru care în mod evident se percep onorarii ca și până acum, se pot desfășura în aceeași modalitate online.

 

Consultanță juridică oferită de avocații Suciu din Mediaș

 

Experienţa noastră profesională ne-a învăţat că, pentru a oferi cele mai bune servicii legale şi pentru a obţine cele mai bune rezultate, cheia succesului o reprezintă, pe de-o parte, tratarea fiecărui client în parte nu doar ca un „alt caz”, ci ca pe o persoană reală cu probleme reale, iar, pe de altă parte, intensa muncă de pregătire şi studiere, anterioară declanşării propriu-zise a unui proces.

„Un proces bine pregătit este pe jumătate câştigat.”

Articolul 1, Statul român, din Constituţia României: „ (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate”.

Articolul 16, Egalitatea în drepturi, din Constituţia României: „ (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege”.

 

„Avocatul promovează și apară drepturile,   libertățile și interesele legitime ale omului”

 

Avocati Suciu Medias

Articolul 21, Accesul liber la justiţie, din Constituţia României: „ (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. (2) Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. (3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil”.

Articolul 24, Dreptul la apărare, din Constituţia României: „ (1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu”.

Articolul 2 din Legea nr. 51/1995, republicată: „(1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic. (2) Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului. (3) Avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii. (4) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. (5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil”

21
Ani De Experiență
Colaboarea noastră în această formulă a început în 2009, dar debutul profesional în 1998.

 

Cum lucrăm?

Informarea completă şi în timp util a fiecărui client, anterioare pornirii procesului, despre posibilităţile legale pe care le are atunci când se confruntă cu o problemă juridică, respectiv arătarea tuturor opţiunilor ce le are la îndemână, a duratei procesului, a costului său şi a posibilului rezultat este un aspect foarte important pentru noi, de la care nu facem nicio excepţie, iar scopul acestei informări complete este acela ca şi clientul să ia o decizie în cunoştinţă de cauză în a demara sau nu un proces sau cum să-şi gestioneze respectiva problemă juridică. Această informare completă sau cu alte cuvinte consultaţia juridică, este, în ce ne priveşte, gratuită, noi nu percepem onorariu sau alte costuri pentru ea, astfel că, în aceste condiţii, devine accesibilă oricui.

 

Cereți o consultație gratuită

Nume *

Email *

Subiect

Mesaj

sau Sunați-ne: