Proces-verbal de contraventie. Data eronata. Nulitate absoluta

Hotararile Judecatoresti Hotararile Judecatoresti

Prin plangerea contraventionala inregistrata la data de 9 mai 2014 petentul O.M.V a solicitat in contradictoriu cu intimata IPJ V. anularea procesului-verbal de sanctionare a contraventiilor seria CP nr. 6267338 incheiat de intimata la data de 20 aprilie 2014 si restituirea sumei de 382,50 lei achitata cu titlu de 1/2 din amenda stabilita. S-au solicitat si cheltuieli de judecata.

Prin procesul-verbal petentul fost sanctionat contraventional cu amenda pentru depasirea vitezei legale in localitate, acesta fiind depistat de aparatul radar circuland cu o viteza de 97 km/h.

In motivarea plangerii s-a aratat ca procesul-verbal atacat este lovit de nulitate absoluta raportat la faptul ca desi petentul a fost depistat si inregistrat circuland cu viteza peste limita legala la data de 22 aprilie 2014, respectiv la aceasta data a fost constatata fapta contraventionala, in procesul-verbal intimata, prin organele constatatoare, a mentionat ca petentul a savarsit fapta la data de 20 aprilie 2014, aceasta fiind singura data ce aparea in tot cuprinsul procesului-verbal. Asadar in cauza sunt incidente dispozitiile art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001 care prevad faptul ca procesul-verbal trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, printre alte mentiuni, data si ora comiterii contraventiei. Art. 17 din acelasi act normativ statueaza ca lipsa datei comiterii faptei contraventionale atrage nulitatea absoluta a procesului-verbal.

Intimata a depus intampinare la dosar prin care a solicitat respingerea plangerii petentului, dar nu a raspuns nulitatiii absolute invocate si a atasat inregistrarea aparatului radar, proba solicitata si de petent. Din inregistrare se poate observa ca intr-adevar petentul a circulat pe acel sector de drum, cu viteza de 97 km/h, dar a circulat la data de 22 aprilie 2014 si nu la data de 20 aprilie 2014 cum gresit a retinut intimata in procesul- verbal atacat.

Prin sentinta civila nr. 2128 din data de 30 septembrie 2014 Judecatoria Vaslui a respins plangerea petentului, motivat de faptul ca desi agentul constatator a mentionat gresit data incheierii procesului-verbal si data savarsirii contraventiei de 20 aprilie 2014, in loc de 22 aprilie 2014, nu este vorba decat de o eroare materiala, argumentand ca doar lipsa datei duce la nulitatea absoluta a procesului-verbal si nu mentionarea gresita a acesteia si motivat de faptul ca petentul nu a suferit nicio vatamare putand achita jumatate din minimul amenzii in 48h asa cum rezulta din chitanta depusa la dosar.

Petentul in termenul legal a formulat apel prin care a solicitat admiterea acestuia, schimbarea in totalitate a sentintei instantei de fond in sensul admiterii plangerii formulate. S-a motivat ca nu poate fi vorba de o eroare materiala cu privire la indicarea gresita a datei, deoarece la toate rubricile din procesul-verbal este mentionata doar data de 20 aprilie 2014, s-a motivat ca indicarea gresita a datei trebuie asimilata nulitatii absolute relativ la lipsa acesteia si s-a motivat faptul ca in cazul nulitatii absolute nu trebuie dovedita vreo vatamare, aceasta prezumandu-se si doar in cazul nulitatii relative trebuie dovedita vreo vatamare.

Prin decizia civila nr. 147/A din data de 10 februarie 2015 Tribunalul Vaslui a admis in totalitate apelul, a schimbat sentinta instantei de fond , a admis plangerea petentului astfel cum a fost formulata.

Consideram corecta decizia pronuntata in cauza si ne permitem a comenta sentintei instantei de fond deoarece:

– cata vreme este indicata gresit data savarsirii contraventiei in procesul-verbal instanta, verificand legalitatea acestuia, nu poate stabili daca este legal incheiat prin simpla lui verificare, ci are nevoie de probe suplimentare, ceea ce contravine legii si astfel actul atacat este lovit de nulitate absoluta;

– indicarea gresita a datei, inclusiv a oricaror alte mentiuni obligatorii stabilite de art. 17 din OG nr. 2/2001, trebuie asimilata lipsei acesteia si astfel procesul-verbal este nul, deoarece rationand in alt mod, respectiv ca doar lipsa totala a datei duce la nulitatea absoluta si nu si indicarea ei gresita, ar insemna ca nu are importanta cum este completat procesul-verbal, ar insemna ca agentul constatator poate indica alte persoane, alte fapte savarsite, alte date, deoarece cata vreme este mentionat ceva in procesul- verbal acesta este legal incheiat. Evident ca nu aceasta este interpretarea corecta a legii si este evident ca nu aceasta a fost intentia legiuitorului. Din moment ce este gresit indicata data, procesul-verbal este lovit de nulitate absoluta;

– in cazul nulitatatii absolute nu trebuie dovedita o vatamare, ci aceasta se prezuma a exista raportat la caracterul obligatoriu al normelor incalcate si la faptul ca aceasta nu poate fi inlaturata in alt mod decat prin anularea actului ce o contine. Doar cand suntem in prezenta unei nulitati relative trebuie dovedita o vatamare pentru ca actul sa poata fi anulat.

avocat Suciu Ioan Cristian avocat Suciu Cosmin Ovidiu

Baroul Sibiu Baroul Sibiu

Treceți printr-un caz similar?

Sunați-ne: