Reziliere contract internet incheiat prin telefon. Consumator

Hotararile Judecatoresti

Prin actiunea civila inregistrata la data de 25 septembrie 2013 la Judecatoria Medias reclamanta I.A a solicitat in contradictoriu cu parata SC O. R. SA rezilierea contractului nr. 44681464 privind servicii de internet incheiat la data de 27.06.2013 prin intermediul telefonului, obligarea paratei la activarea serviciului de voce ce face obiectul contractului nr. 40526038 incheiat la data de 13.12.2012 suspendat nelegal si obligarea paratei la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de despagubiri pentru suspendarea abuziva si nejustificata de catre parata a abonamentului de voce, desi acesta era achitat la zi, motivat de aceasta ca reclamanta nu si-a achitat noul contract pentru servicii de internet. S-au solicitat si cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca la telefon reprezentantii paratei au prezentat posibilitatea obtinerii de catre ea a unui modem portabil pentru internet in mod gratuit, dar de fapt i s-a incheiat un contract cu titlul oneros pe o perioada de 48 de luni, pe care aceasta nu l-a dorit. De asemenea parata a inceput facturarea catre reclamanta a serviciilor de internet in baza asa zisului nou contract, desi reclamanta a aratat in mod expres, atat verbal, cat si in scris ca nu a dorit incheierea unui astfel de contract si nu ea a semnat forma scrisa a contractului. Mai mult, parata savarsind un abuz de drept a suspendat in mod nelegal abonamentul de voce al reclamantei, achitat la zi, motivand ca aceasta nu-si achita facturile pentru serviciile de internet, incercad astfel sa o determine pe reclamanta sa executate un contract pe care nu l-a incheiat.

Prin sentina civila nr. 665 din data de 21.05.2014 pronuntata de Judecatoria Medias s-a admis actiunea civila asa cum a fost formulata.
Parata a atacat cu apel sentinta Judecatoriei Medias, apel care i-a fost admis in parte de Tribunalul Sibiu prin decizia nr. 720/26.11.2014 in sensul ca s-a inlaturat obligatia paratei de la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de despagubiri pentru suspendarea nelegala si abuziva a abonamentului de voce al reclamantei cu nr.40526038.
Criticam solutia adoptata de Tribunalul Sibiu, dar inainte ne permitem a comenta cateva chestiuni de drept in legatura cu acest litigiu ce credem ca au importanta in cauza:
a) actiunile privind drepturile consumatorilor sunt scutite de plata taxelor de timbru, asa cum prevede art. 29 alin. 1 lit. f) din OUG nr. 80/2013;
b) reclamantul, in astfel de litigii, are dreptul a a-si alege competenta intre instanta in circumscriptia careia domiciliaza sau cea generala, data de sediul paratului (art. 113 alin. 1 pct 8 Cod procedura civila). De asemenea, chiar daca prin contractul incheiat partile si-au ales o anumita instanta competenta sa judece eventualele litigii ce decurg din contract, aceasta prevedere este considerata nescrisa, respectiv nu produce nicio consecinta juridica, afara de cazul in care partile si-au ales competenta dupa nasterea dreptului la despagubire, adica dupa ce s-a intamplat faptul presupus vatamator (art. 126 alin. 2 Cod procedura civila). In speta noastra s-a respins exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Medias invocata de parata, deoarece chiar daca in contractul incheiat intre parti s-a stabilit competenta judecatoriei de la sediul paratei, aceasta prevedere a fost fara eficienta deoarece dreptul la despagubire, la actiune, s-a nascut ulterior incheierii contractului si partile nu au convenit asupra unei alte instante competente dupa aceasta data, astfel ca in cauza a avut deplina aplicabilitate textul art. 126 alin. 2 Cod procedura civila;
c) analizand fondul litigiului, contractul de internet incheiat la distanta, prin intermediul telefonului, atacat prin actiunea reclamantei este nelegal incheiat, in opinia noastra, din trei puncte de vedere: primul punct de vedere raportat la faptul ca astfel de contracte, in lumina dispozitiilor art. 55 din OUG nr. 111/2011, pot fi denuntate unilateral, fara indicarea vreunui motiv, de utilizatorul final in termen de 14 zile lucratoare de la data incheierii lor la distanta, conditie ce a fost indeplinita in cauza de reclamanta printr-o cerere scrisa, astfel ca de drept contractul este desfiintat si nu produce nicio consecinta juridica si nu da nastere niciunei obligatii in sarcina partilor; al doilea motiv este faptul ca potrivit art. 4 din Legea nr. 193 din 2000 prestatorul are obligatia nu doar a negocierii tuturor clauzelor contractuale cu consumatorul, ci si faptul ca sarcina probei negocierii este tot obligatia prestatorului, aspect ce nu a putut fi dovedit in speta de parata, respective ca ar fi negociat vreo clauza contractual cu reclamanta; al treilea motiv de nelegalitate raportat la faptul ca astfel de contracte trebuie incheiate si in scris si astfel semnate si insusite in integralitatea lor de consumator, ori in speta, printr-o expertiza grafologica efectuata la INEC Cluj reclamanta a dovedit ca forma scrisa a contractului de internet nu a fost semnata personal de aceasta, ci de un membru al familiei, fapt ce dovedeste nelegalitatea contractului atacat.
In ce priveste decizia Ttibunalului Sibiu, sub aspectul inlaturarii obligatiei paratei de plata a sumei de 1.000 lei cu titlu de despagubiri, este nelegala si neintemeiata deoarece:
Tribunalul si-a motivat decizia sub acest aspect in sensul ca reclamanta nu si-ar fi intemeiat in drept acest petit si nici nu a indicat modalitatea de calcul a sumei de 1.000 lei, iar in ce priveste instanta de fond aceasta la fel nu a justificat temeiul acordarii acestei sume si nici nu a justificat cuantumul ei, asadar in lipsa dovedirii unui prejudiciu, a intinderii acestuia si a faptei ilicite a paratei, sentina instantei de fond este nelegala si neintemeiata.
In primul rand reclamanta si-a motivat in drept acest petit, respectiv art. 1530 Cod civil, acest aspect fiind menfionat si in practicaua hotararii instantei de fond. Si daca nu ar fi fost indicat de reclamanta acest temei de drept al petitului respectiv, judecatorul, in baza rolului activ pe care-l are in proces, are obligatia incadrarii in drept a petitelor formulate (art. 22 alin. 2 si 4 Cod procedura civila).
In al doilea rand, cata vreme parata SC O.R. SA a procedat la suspendarea abonamentului de voce al reclamantei ce face obiectul altui contract decat cel de internet atacat, abonament de voce achitat la zi fara intarziere, a savarsit un abuz de drept si aceasta este fapta prejudiciabila savarsita de parata. Aceasta avea posibilitatea sa suspende eventual serviciile de internet, pentru ca aceastea nu era achitate si nicidecum sa suspende abonamentul de voce al reclamantei ce facea obiectul unui alt contract legal incheiat si care se derula in mod legal intre parti.
In al treilea arand reclamanta a apreciat ca pentru aceasta conduita abuziva sa solicite suma de 1.000 lei cu titlu de despagubiri pentru faptul ca pentru doua luni de zile i-a fost suspendat abonamentul sau de voce achitat la zi. Prejudiciul este evident deoarece, pe langa faptul ca reclamanta nu beneficia de niste servicii din partea paratei pe care le platise, telefonul in prezent, respectiv dreptul la comunicare la distanta, a devenit o necesitate.
Daca instanta de apel considera ca suma de 1.000 lei este prea mare cu titlu despagubiri, avea posibilitatea eventual sa o reduca, dar nicidecum, cata vreme s-a dovedit ca in mod nelegal parata a suspendat abonamentul de voce al reclamantei achitat la zi, sa respinga in totalitate acest petit, practic incurajand operatorul de telefonie la astfel de practici abuzive in relatiile cu clientii sai.
Asadar, concluzionand, instanta de fond este cea care a solutionat corect speta de fata si asfel decizia Tribunalului Sibiu sub aspectul criticat este nelegala si neintemeiata.

Avocat Suciu Ioan Cristian & Avocat Suciu Cosmin Ovidiu
Baroul Sibiu Baroul Sibiu

Treceți printr-un caz similar?

Sunați-ne: